Rôzne

Zažili Ste už haváriu kanalizačného potrubia alebo iný havarijný stav?

Havarijné situácie

  • Odstránenie nízkeho stĺpca vody z veľkej plochy zaplavenej podlahy
  • Odstraňovanie splaškovej vody po havárii kanalizačného potrubia
  • Odstránenie vody zo zatopenej výťahovej šachty
  • Čistenie plôch zadymených pri požiari

Ostatné čistenia

  • Čistenie vnútornej plochy kanalizačnej rúry
  • Odstraňovanie Graffiti
  • Čistenie vonkajších bazénov

Cena je daná rozsahom a technologickou náročnosťou prác.