Obchodné priestory

Upratovanie komerčných priestorov a administratívnych budov. Ponúkame komplexné riešenia pre upratovanie firiem, obchodných budov a zázemia obchodných priestorov. Zastrešujeme upratovanie aj pre komunálny sektor.

Upratovanie spoločných priestorov

 • Umývanie podláh na chodbách aj v zázemí
 • Čistenie sanity, keramiky a ostatného vybavenia WC
 • Umývanie sklenených plôch
 • Leštenie skla a kovových povrchov
 • Dezinfekcia povrchu
 • Dezinfekcia kľučiek a madiel
 • Dezinfekcia zábradlia schodiska
 • Zber a transport odpadkov
 • Spoločný priestor …

Upratovanie kancelárskych priestorov

 • Upratovanie kancelárií, zasadacích miestností a oddychových miestností
 • Vysávanie kobercov
 • Utieranie prachu
 • Sociálne zariadenia
 • Profesionálne hĺbkové čistenia

Oddychová zóna

 • Upratovanie jedálne, stravovacích priestorov
 • Čistenie posiľňovne, relaxačných zón

Technické zázemie

 • Upratovanie garáží – nadzemné garáže, podzemné garáže obchodného centra a bytového domu
 • Údržba parkovísk – upratovanie parkovacieho státia, príjazdovej komunikácie a vjazd do garáže

Údržba exteriéru

 • Odstraňovanie žuvačiek
 • Zimná údržba exteriérov
 • Záhradnícke práce
 • Odpratávanie a likvidácia záhradného odpadu
 • Vyčistenie kanalizačných vpustí

Riešenie problémov

 • Silné znečistenie – odstraňovanie mimoriadného znečistenia
 • Odborná starostlivosť o rôzne znečistené povrchy
 • Zásahy pri haváriach a technických poruchách
 • Práce vo výškach
 • Čistenie parou, čistenie vysokým tlakom
 • Profesionálne odborné čistenie – špecializované čistenie
 • Hĺbkové čistenie

Kladiete si pri zabezpečovaní upratovania obchodného centra otázku: Ako vyčistiť travelátory, výťahy a eskalátory? Čistenie eskalátorov a travelátorov, ako aj iné technologicky špecializované čistenia a staroslivosť o exteriér týchto budov, Vám zabezpečí naša profesionálna čistiaca firma Krajšie bývanie. Obráťte sa na náš spoľahlivý upratovací servis so starostlivosťou o obchodné priestory, fabriky alebo iné priemyselné priestory.

Naše silné stránky

 • Dlhoročné odborné skúsenosti
 • Spoľahlivosť a vysoké nasadenie
 • Skúsený personál
 • Profesionálne čistiace služby a prístup
 • Kvalitný a rýchly servis
 • Kvalitná chémia a hygienický materiál

Naše normy a smernice nám umožňujú splniť
aj vysoké nároky našich klientov.

Kontakt