Interiérová preprava

Interiérová preprava

Potrebujete čistiť vstupy obchodných priestorov a vchody obchodných centier?

Potrebujete čistiť eskalátory, turnikety, vstupné karusely alebo presklenné výťahové šachty?

Máte fľaky na nerezovom povrchu a nedarí sa Vám ich odstrániť?

Výťahy

 • Osobné výťahy
 • Nákladné výťahy
 • Domáce výťahy
 • Panoramatické výťahy – presklené vstupy
 • Priemyselné výťahy
 • Autovýťahy
 • Výťah pre imobilných – bezbariérový vstup

Eskalátory a travelátory – preprava osôb

 • Udržiavacie čistenie príslušenstva eskalátorov a travelátorov
 • Čistenie schodníc a čiel schodov na eskalátoroch
 • Čistenie nášľapných plôch na travelátoroch​

Presklenné výťahové šachty

 • Čistenie vnútra presklennej výťahovej šachty a jej vybavenia
 • Čistenie vonkajších plôch presklenej výťahovej šachty
 • Čistenie vonkajších plôch výťahovej kabíny (strecha, boky, podlaha)
 • Čistenie dna výťahovej šachty​

Dvere – prístupový systém

 • Turniketové dvere (so stredovou osou)
 • Karuselové dvere (bez stredovej osi)
 • Automatické dvere
 • Manuálne posuvné dvere

Naše silné stránky

 • Čistenie – nerez, sklo
 • Technologická vyspelosť
 • Spoľahlivý personál
 • Systém na čistenie eskalátorov a travelátorov
 • Pravidelná údržbová starostlivosť
 • Špecializované údržbové procedúry
 • Chémia na čistenie eskalátorov a travelátorov

Kontakt