Zimná údržba

Nebojte sa snehu a rozmarov zimy! Sme tu pre Vás aby sme Vám ich pomohli zvládnuť!

Preto Vám ponúkame:

  • Sledovanie počasia počas zimnej sezóny (dispečing)
  • Podľa vývoja počasia odpratávanie snehu, posyp a odstraňovanie ľadu
  • Na konci sezóny záverečné (jarné) vyčistenie lokality od posypového materiálu

Technologicky na plochách do 100 m² vykonávame zimnú údržbu ručným náradím. Pri väčších plochách (100 – 1000 m²), alebo pri kalamitách, používame menšie mechanizmy (snežné frézy, motorové metly a rozmetadlo posypového materiálu).

Obdobie zimnej údržby

Zimná sezóna začína spravidla medzi 15. až 30. novembrom a končí medzi 15. až 31. marcom nasledujúceho kalendárneho roka.

Čas dodávky

Načasovanie jednotlivých výjazdov stanovuje dispečer podľa vývoja počasia tak, aby mal klient z dodanej služby čo najväčší úžitok. Hlavný čas čistenia je v ranných hodinách medzi 5.00 hod. a 9.00 hod. Ak si vývoj počasia vyžaduje viacero výjazdov za deň, dispečer posiela pracovníkov do jednotlivých lokalít krátko po dosnežení. Pri intenzívnom snežení sa výjazdy uskutočňujú aj počas sneženia a to vtedy, keď hrúbka snehovej pokrývky dosiahne 10 cm.

Cena služby závisí od veľkosti udržiavanej plochy a od vývoja počasia.

Riešenie problémov

  • Odstraňovanie závejov
  • Udržiavanie chodníkov a prístupových komunikácií na kritických miestach vo funkčnom stave aj počas sneženia.

Naše silné stránky

  • Dlhoročné skúsenosti s dodávkou zimnej údržby a jej plánovaním
  • Vysoká úspešnosť pri optimálnom časovaní výjazdov
  • Skúsení a spoľahliví zamestnanci
  • Technologická a organizačná vyspelosť
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi

Kontakt