Upratovanie vchodov

Spoločné priestory bytových domov

Ponúkame Vám:

 • Pravidelné celoročné upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch (brány, vestibul, podlahy, výťahové kabíny, schody, zábradlie a prípadné ďalšie zariadenia v spoločných priestoroch)
 • Sezónne upratovanie vchodov vykonávané 1 až 2 krát ročne – zametanie pivníc, umývanie osvetľovacích telies a ostaného technického vybavenia spoločných priestorov, suterén, umývanie tých častí okien, ktoré sú dostupné z vnútra budovy, upratovanie priestorov v kolektoroch
 • Upratovanie nebytových priestorov Košice – upratovanie spoločných priestorov v Košiciach, upratovanie brán Košice a upratovanie vchodov Košice
 • Upratovanie nebytových priestorov Prešov – upratovanie spoločných priestorov v Prešove, upratovanie brán Prešov a upratovanie vchodov Prešov

Upratovanie bytových domov vykonávame v pracovných dňoch, okrem vianočných a veľkonočných sviatkov. Podľa požiadaviek zákazníka upratujeme 1 – 5 krát týždenne.

Cena bežného upratovania je daná rozsahom a frekvenciou upratovania. Jej výšku dohodneme s klientom pri podpise zmluvy. Vzhľadom na veľkú variabilitu služby, súhrnný cenník upratovania bytových domov zostavíme v spolupráci s klientom.

Špecializované upratovacie práce

 • Drhnutie a voskovanie PVC krytiny
 • Vytvrdzovanie vápencových podláh (terazzo) kryštalizáciou
 • Odstraňovanie starých nánosov špiny z podláh, vyžadujúce si stroje a špecializované čistiace prostriedky
 • Odstraňovanie žuvačiek a lepenej reklamy
 • Upratovanie po haváriách vodovodného potrubia či kanalizácie
 • Vysávanie vody a prachu (garáže, pivnice, energokanály, šachty …)
 • Umývanie okien, ktoré sa nachádzajú vo väčšej výške ako 2m od podlahy, prípadne sú dostupné len z vonkajšej strany
 • Upratovanie po maliarských a stavebných prácach
 • Čistenie sklenených markíz
 • Čistenie polykarbonátových markíz (lexan)

Špecializované upratovanie nie je zahrnuté do bežného upratovania. Jeho cena je predmetom osobitnej dohody pri zadaní objednávky.

Dostupnosť služby pre upratovanie bytových vchodov Košice, Košice – okolie a upratovanie bytových vchodov Prešov, Prešov – okolie.

Naše silné stránky

 • Spoľahlivý personál
 • Plán upratovania – jednoznačne stanovený rozsah prác
 • Technologická vyspelosť (profesionálne stroje a náradie)
 • Kvalitná profesionálna čistiaca chémia
 • Špecifická vôňa, osviežovač vzduchu
 • Pravidelnosť
 • Systematickosť
 • Detailná evidencia dodávaných prác
 • Transparentnosť
 • Neustála komunikácia s klientom

Kontakt

Plán upratovania

PDF Dokument na stiahnutie