Upratovanie obchodných priestorov

Čisté a udržiavané obchodné priestory – príjemné prostredie, spokojní zákazníci.
Naším cieľom je:

  • Odbremeniť prevádzkovateľa budovy od starostí s upratovaním („Zadaj a zabudni!“)
  • Samostatne vyriešiť všetky problémy, ktoré sú v našej kompetencii
  • Pomáhať prevádzkovateľovi budovy pri prevencii
  • Udržiavať zverený priestor tak, aby sa v ňom ľudia cítili príjemne. (Sme tu pre Vás!)
  • Neustále zlepšovať organizáciu aj technologické postupy
Upratovanie obchodných priestorov
Upratovanie obchodných priestorov
Upratovanie obchodných priestorov

Naše silné stránky

  • Technologická a organizačná vyspelosť
  • Efektívny systém riadenia
  • Spoľahlivý a motivovaný personál
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi

Kontakt

Biznis centrum:

+421 905 986 936