Rôzne iné čistenia

Našim klientom sme pomohli vyriešiť:

 • Vyčistenie bazénov a vyrovnávacích nádrží na plážovom kúpalisku.
 • Vyčistenie koberca v rokovacej miestnosti hotela. Odstránenie škvŕn po nápojoch (víno, nealko, káva), po ovocí, šlahačke a zmrzline. Odstránenie žuvačiek.
 • V spolupráci s naším subdodávateľom priama likvidácia hlodavcov ohrozujúcich hygienickú bezpečnosť verejných priestorov.
 • Odstránenie plesní a vodného kameňa (kúpeľne, WC , sprchy).
 • Vyčistenie sedacej súpravy so semišovým povrchom.
 • Vyčistenie protišmykovej interiérovej dlažby.
 • Vypratanie veľkorozmerného odpadu zo spoločných priestorov viacerých bytových domov. (Starý nábytok, nefunčné spotrebiče, ...)
 • Odstránenie plesní z plastových okien (byty), z vybavenia kúpeľne a WC (byty), zo spŕch a WC (fitnes).
 • Vyčistenie okien v hojne presklennej novostavbe rodinného domu. Veľké okenné tabule, niektoré v značnej výške, mnohé pevné, neotváravé. Rámy a časť skla silne znečistené omietkou a zaschnutou farbou.
 • Vyčistenie kuchyne hotela.
 • Odstránenie nežiadúcej vegetácie a vypratanie záhrady
 • Mulčovanie rastlinného odpadu

Ako postupujeme?

 • Pripravíme technológiu (hľadanie pracovných postupov, zhromaždenie prípadne nákup strojov, spotrebného materiálu a náradia)
 • Urobíme organizačnú prípravu (personálne pokrytie, operatívny manažment)
 • Priebežne komunikujeme s klientom a aj podľa toho usmerňujeme práce
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov

Naše silné stránky

 • Technologická vyspelosť
 • Spoľahlivý a erudovaný personál
 • Skúsený manažment
 • Interný chemik - technológ
 • Spolupráca s kvalifikovaným dodávateľom dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Kontakt

Riešenie problémov:

+421 905 986 936