Priemyselné čistenie

Potrebujete vyčistiť výrobnú prevádzku, skladovaciu halu, alebo kuchyňu?
Nemáte vlastné kapacity, alebo si neviete rady?

Ponúkame Vám:

 • Odstraňovanie prachu z podlahy aj nadzemných plôch vrátane prác vo výškach do 15m
 • Čistenie podláh aj nadzemných častí od tukov, oleja, gumy, cementu, lepidiel, farieb a iných nečistôt
 • Odstraňovanie vody zo zatopených interiérov.

Riešenie problémov

 • Vyčistenie podlahy garážových státí po zimnej prevádzke
 • Mokré vyčistenie podlahy na prístupovej chodbe a v chladiacich boxoch s teplotou 0ºC. Podlaha bola znečistená prachom, gumou z penumatík a hydraulickým olejom z vysokozdvižných vozíkov.
 • Odstránenie  vody s výškou stĺpca 3 - 5  cm z podlahy podzemných garáží s plochou 3.000 m2 .
 • Odprášenie (pozbieranie a odstránenie 600 kg prachu) a umytie podlahy garážových státí s plochou 11.000 m2 v biznis centre. Celý objem použitej vody bol transportovaný ručne pretože kanalizácia nie je súčasťou stavebného vybavenia garáží.
 • Odprášenie podláh v mraziacich skladoch s teplotou -20ºC.
 • Vyčistenie kontajnerov na komunálny odpad.
 • Vyčistenie podlahy podzemných garáží plochou 100 m2 znečistenej vyplavením obsahu lapača tukov.
 • Po havárii kanalizácie, odstránenie splaškov (vody aj tuhých súčastí) zo suterénu bytového domu a následná dezinfekcia.
 • Vyčistenie vnútorných aj vonkajších častí novostavby haly s rozmermi 20x20x15m (odprášenie povrchu, umytie presklených častí a podlahy)
 • Vyčistenie drevenej podlahy z OSB dosiek po stavebných prácach pred pokládkou textilnej krytiny
Priemyselné čistenie
Priemyselné čistenie
Priemyselné čistenie

Naše silné stránky

 • Technologická vyspelosť (stroje, chémia, skúsenosti)
 • Spoľahlivý a motivovaný personál
 • Skúsený manažment
 • Interný chemik - technológ

Kontakt

Priemyselné čistenie:

+421 905 986 936