Čistenie zateplených fasád

Objavili sa na Vašej zateplenej fasáde po niekoľkých rokoch tmavozelené až sivočierne škvrny, ktoré sa postupne zväčšujú?

Vyskytujú sa hlavne na severnej strane budovy,  v oblastiach kde cez deň priamo nesvieti slnko?

Vzniknuté škvrny kopírujú trasu stekajúcej vody?

Vašu fasádu pravdepodobne kolonizovali mikroorganizmy (riasy a mikroskopické huby), ktoré žijú všade okolo nás. Pokiaľ budú mať dostatok času a vhodné životné podmienky, budú tieto kolónie prosperovať a časom pravdepodobne vytvoria vo vzájomnej symbióze lišajníky.
Okrem zhoršeného vzhľadu takto napadnutej fasády, môže po čase dôjsť k narušeniu jej povrchu a tým znehodnoteniu celej fasády.
Tomu je možné predísť včasným odstránením kolónií mikroorganizmov z povrchu fasády a jej následným ošetrením podľa technologického postupu:

  1. Chemické ošetrenie fasády výrobkom "Protiplesňový náter".
  2. Následné mechanické očistenie fasády od mikroorganizmov.
  3. Nanesenie farebného náteru s protiplesňovými prísadami (Antipilz) alebo náteru s fotokatalytickými a samočistiacimi vlastnosťami (Nanopor)

Čistenie a ošetrenie fasády je možné robiť len mimo zimného obdobia. Časový rozsah prác sa pohybuje od 3 dní do 1 mesiaca v závislosti na plošnom rozsahu prác, časovej náročnosti pri príprave pracoviska a na vývoji počasia


Cena prác je daná veľkosťou a dostupnosťou ošetrovanej plochy, stavom fasády a celkovým rozsahom objednaných prác.

Čistenie zateplených fasád
Čistenie zateplených fasád
Čistenie zateplených fasád

Naše silné stránky

  • Profesionálne skúsenosti s čistením a ošetrením zateplenej fasády.
  • Progresívny technologický postup a materiály s fotokatalytickými a samočistiacimi vlastnosťami.
  • Skúsený personál.

Kontakt

Čistenie zateplených fasád:

+421 905 986 936