Aktuality

Čistenie výťahovej šachty

Ako vyčistiť celú konštrukciu výťahu a pri tom neriskovať skrat na elektroinštalácii, nepoškodiť citlivé senzory, odstrániť aj olejové škvrny a súčasne zaistiť osobnú bezpečnosť praovníkov? Počínať si efektívne, aby výťahy neboli blokované veľmi dlho. Nezničiť materiál potrebný k práci, aby sa dal použiť opakovane. 

Akú technológiu zvoliť, aby boli splnené všetky spomínané podmienky?

Našou odpoveďou je čistá výťahová šachta.

Aktuality / Čistenie výťahovej šachty

Zoznam aktualít

1 2 3 4 [>]